VELKOMMEN TIL MAJORSTUEN ROTARY KLUBB


Majorstuen RK ble grunnlagt i 1962. Opprinnelig holdt klubben til i lokaler på Majorstuen (derav navnet), men flyttet snart til Hotel Continental. Klubben bruker nå 2. etg på Lorry som sitt faste møtested. 


Møteprogrammet
Majorstuen RK har (i motsetning til nesten alle andre Rotary-klubber), ikke fastlagt møteprogram lang tid i forveien. Dermed kan programkomiteen trekke inn foredragsholdere som belyser aktuelle samfunnsspørsmål, så å si mens de er under utvikling. Medlemmene ser dette som et særlig verdifullt trekk ved klubben. 

De ukentlige møtene er avgrenset til formiddagstimen fra 12:15 til 13:30, og  presidenten avslutter presis. Den sentrale beliggenheten i Oslo sentrum og møtetiden ved lunsjtid på ukens siste dag, har ført til at Majorstuen RK ofte har mange gjester fra andre Rotary-klubber i inn- og utland. 

Den sosiale siden
Første del av møtet er en enkel lunsj, der det sosiale aspektet står i forgrunnen. I henhold til grunntanken i den verdensomspennende Rotary-bevegelsen, er hver klubb satt sammen av medlemmer fra forskjellige yrkesgrupper, og samtalene over lunsjbordene er både berikende og hyggelige. 

Dagens temaer 
Ett av medlemmene har ansvaret for dagens ”Tre Minutter”, et kort og poengtert innlegg som gjerne tar opp et spørsmål medlemmet selv er spesielt opptatt av. 

Dagens inviterte foredragsholder har som regel 20 minutter til disposisjon, noe som gjør det nødvendig å behandle det aktuelle emnet presist og to-the-point. Etter foredraget er ti minutter avsatt til spørsmål og kommentarer. Det har utviklet seg tradisjon for at dette er en livlig avslutning på fredagsmøtene i Majorstuen RK. 

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Lorry
Adresse: Parkveien 12
Postnummer: 0117
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Fredag
Møtetid: 12:15:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...